Základom každej dobrej vodoinštalácie je výber vhodného materiálu. Často krát sa klient pozerá na sumu a na materiál už len okrajovo „plast ako plast“ .

To však nie je pravda. Ako vo všetkom aj tu ponúkajú jednotliví výrobcovia určité kvality ktoré sa odrážajú v dĺžke životnosti materiálu a v možnosti prípadného čistenia po zanesení kalom. Tak tiež platí „nedá sa spraviť kvalitná inštalácia za nízku cenu“. Veľmi nešťastným riešením je kombinácia inštalácie rúry spájané za tepla a zaliate v podlahe (domy bez pivníc). Pri tepelnom spájaní dochádza k zmene štruktúry materiálu kedy sa stáva krehkým a náchylným k poškodeniu. NIKTO z majstrov vám nevie na 100% zaručiť v akom stave je daný spoj po vychladnutí. Nie možné ho opticky skontrolovať a pre nákladnosť sa nerobí kontrola ultrazvukom …

To čo určuje starnutie materiálu je jeho OXIDÁCIA či že vplyv kyslíku na povrch a aj samotné jadro materiálu. Túto veličinu ovplyvňuje kyslíková bariéra.

Má za následok hustejšiu štruktúru materiálu a tým pádom dlhšiu životnosť. Teda ak nechcete po dobe „X“ rúbať podlahy a odstraňovať škody lacnej inštalácie ponúkame materiály s kyslíkovou bariérou a lisované za studena.

 

Ďalšia hlavná súčasť sú tvarovky z mosadze. Bežne spracovaná mosadz obsahuje olovo čo je škodlivé na organizmus a spôsobuje rakovinu, neplodnosť a degeneračné choroby u detí….

Veľa výrobcov to ošetruje niklovaním, ale testy ukázali, že časom sa táto vrstva chemickým pôsobením vody a jej obsahu (dioxid chlór, peroxid …) zničí a tým dochádza ku kontaktu vody so spomínaným olovom.

Našim riešením sú tvarovky z mosadze „tretej generácie“. Táto zmes neobsahuje v sebe olovo ale netoxickú zliatinu ktorá nahrádza vlastnosti olova v samotnej mosadzi. Tá sa tak stáva bezpečnou a zdraviu neškodlivou.